Cabinetul de Avocat: Doru Mihai Calueanu asigură:
  • Elaborarea, asistența la negocieri precum și urmărirea derulării contractelor comerciale de vânzare-cumpărare, de distribuție, de agent, de comision, de consignație, de licență, leasing, franchising, de carte de credit, de factoring, de împrumut etc  
  • Operațiuni de înființare și modificare a societăților comerciale;
  • Asistență juridică pentru participarea la licitații;
  • Asistență juridică în vederea obținerii de avize, autorizații, licențe sau acreditări necesare funcționării, persoanelor juridice române și străine;
  • Asistență juridică în vederea obținerii liniilor de finanțare;
  • Asistență juridică și reprezentare în litigiile izvorâte din raporturi juridice comerciale;
  • Asistență juridică permanentă și punctuală societăților comerciale pentru reglementarea raporturilor juridice de natură comercială;
  • Asistență juridică în legatură cu fuziunea, dizolvarea sau falimentul societățlor comerciale;
  • Asistență juridică în vederea încheierii de contracte comerciale internaționale precum și formularea de opinii de specialitate în legatură cu incidența legii române asupra executării acestor contracte;