Cabinetul de Avocat: Doru Mihai Calueanu asigură:
  • Consultanță și asistență juridică în rezolvarea problemelor legate de dobândirea și exercitarea dreptului de proprietate și/sau de folosință a terenurilor și imobilelor; 
  • Asistență și reprezentare în fata instituțiilor competente pentru obținerea actelor de proprietate și orice alte documente referitoare la situația juridică a terenurilor și imobilelor; 
  • Asistență și reprezentare în fata instituțiilor competente pentru obținerea certificatelor și autorizațiilor necesare construirii imobilelor; 
  • Redactarea de opinii legale cu privire la problemele ce apar în legatură cu dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenurilor și construcțiilor; 
  • Reprezentarea în fața instanțelor de fond, apel și recurs și a oricăror alte autorități competente în vederea obținerii dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor; 
  • Reprezentarea în fața instanțelor de fond, recurs și supreme în cazul revendicării imobiliare și efectuarea procedurilor de restituire; 
  • Efectuarea procedurilor legale necesare întabulării titlurilor de proprietate și a oricăror alte înregistrări necesare; 
  • Verificarea actelor de proprietate;